بازديد از برج ميلاد

 بر اساس برنامه ريزي و هماهنگي‌هاي قبلي انجمن تعدادي از پيشكسوتان و اعضاي انجمن از مجموعه برج ميلاد بازديد كردند. در اين بازديد يك روزه تعداد 43 نفر از پيشكسوتان و اعضاي انجمن با همياري، هماهنگي و مساعدت جناب آقاي دكتر "احمد حكيمي پور" عضو محترم شوراي شهر تهران و جناب آقاي‌"منوچهري" مشاور ايشان از قسمت‌هاي مختلف برج ديدار كردند و پس از اتمام ديدار پيشكسوتان ناهار را نيز به ميزباني آقاي دكتر حكيمي پور صرف كردند. در اين برنامه همه شركت كنندگان از اجراي خوب برنامه و از ميزباني بهتر و اينكه يك روز خوب و به ياد ماندني را در كنار يكديگر به پايان بردند از برگزاركنندگان تشكر كردند.

بازديد از برج ميلاد


date_range ۱۳۹۵/۰۷/۱۸، ۱۸:۰۱:۲۷       visibility 817