چكيده فعاليت‌هاي انجمن پيشكسوتان ورزش استان زنجان در نيمه اول سال1393

مورخ 93.01.19: اعضاي انجمن با حضور تعدادي از پيشكسوتان ورزش ضمن حضور در اداره كل ورزش و جوانان با سرپرست جديد "آقاي بازرگان" ديدار كرده و سال جديد را تبريك گفتند.

 

مورخ 93.01.28: ديدار با پيشكسوتان كشتي

در اين ديدار اعضاي انجمن و تعدادي از پيشكسوتان ورزش كشتي با حضور در دفتر انجمن به منظور تعامل بيشتر با يكديگر ديدار كردند. در اين جمع كه تعدادي از اعضاي هيأت و دبير آن حضور داشتند در مورد ورزش كشتي زنجان از سال‌هاي گذشته تا كنون صحبت و هر يك در مورد كشتي زنجان مطالبي را بيان داشتند. در اين ديدار از زحمات و خدمات زنده‌ياد آقاي "احمد حبيبي" به لحاظ فعاليت‌هاي تشكيلاتي و اخلاقي كشتي ياد كرده و يادش را گرامي داشتند. همچنين پيشكسوتان اين رشته ورزشي ايجاد انجمن و فعاليت‌هاي آن را حركتي مثبت در جهت ايجاد تكامل بين پيشكسوتان ذكر كردند. در خاتمه آقاي خليلي پيشنهاد كردند هيأت كشتي كميته پيشكسوتان كشتي را تشكيل و نسبت به فعاليت آن‌ها اقدام نمايد.

 

مورخ 93.01.31 : ديدار با پيشكسوتان رشته وزنه برداري

امروز به منظور ديدار با پيشكسوتان و زحمت‌كشان رشته وزنه‌برداري دعوت به عمل آمده است از تعدادي پيشكسوت اين رشته تا پس از سال‌ها با يكديگر ديداري صميمانه داشته باشند. در اين ديدار آقاي خليلي اهداف اين جلسه را برشمرد  و اظهار داشت سياست انجمن بر اين است تا جهت ايجاد تكامل بيشتر و بهتر با هيأت‌هاي ورزشي و پيشكسوتان آن اين جلسات را برگزار نمايد. سپس هريك از پيشكسوتان در مورد مشكلات و مسائل مربوط به اين رشته و از كمي‌ها و كاستي‌هاي آن و همچنين از نقاط قوت آن مطالبي عنوان كردند و متأسفانه از بعضي جهات از هيأت وزنه‌برداري گله كردند و اظهار داشتند زنجان از سال‌هاي گذشته فعاليت گسترده‌اي در اين رشته انجام داده و به موفقيت‌هاي خوبي نايل شده و در اين راستا از زحمات آقاي "اژدري" پيشكسوت اين رشته و ساير عزيزان تشكر كردند.

 

مورخ  93.02.02 : ديدار با پيشكسوتان رشته ژيمناستيك

در اين ديدار تعدادي از پيشكسوتان اين ورزش و مسئولين هيأت ژيمناستيك حضوري صميمي داشتند كه ابتدا آقاي خليلي از حضور آنها تشكر و ضمن بيان شمه‌اي از فعاليت‌ها و اهداف انجمن، هدف اين جلسه را نيز به اطلاع حاضرين رساندند. سپس هريك از پيشكسوتان ژيمناستيك از فعاليت‌هاي خود و سوابق ورزش ژيمناستيك و همچنين از موفقيت‌هاي چشمگير زنجان در اين رشته سخن گفتند و در پايان از فعاليت‌هاي انجمن تشكر گرديد.

 

مورخ 93.02.07 : ديدار با پيشكسوتان ورزش پرورش اندام

در اين ديدار آقاي خليلي با تشكر از حضور پيشكسوتان اين ورزش اظهار داشت هدف انجمن از برپائي اين جلسات و ديدارها ارج نهادن به مقام پيشكسوت و احترام به آنهاست چرا كه آن‌ها چراغ آيندگان هستند. سپس گزارش مختصري از تاريخچه انجمن و اهداف و فعاليت‌هاي آن ارائه دادند. سپس هر يك از پيشكسوتان مطالبي در مورد فعاليت‌هاي خود و همچنين تاريخچه پرورش اندام در زنجان ارائه و از زحمات انجمن تشكر كردند. در اين جلسه آقاي خدائي دبير هيأت نيز حضور داشتند كه از ايشان درخواست گرديد تا نسبت به تشكيل كميته پيشكسوتان اقدام گردد.

 

مورخ 93.02.14 : ديدار باپيشكسوتان بسكتبال

با توجه به سابقه طولاني و درخشان رشته بسكتبال در زنجان دعوت شده بود از تعدادي از بازيكنان قديمي اين رشته . ابتدا آقاي خليلي ضمن تشكر از حضور عزيزان اظهار داشتند زحمات شما بزرگان موجب رشد و اعتلاي اين ورزش در زنجان شده است و اميد آن داريم هيأت بسكتبال از تجارب شما بهره‌مند شود. سپس هر يك از پيشكسوتان در مورد بسكتبال زنجان و سوابق اين رشته در زنجان از سال‌هاي گذشته تاكنون سخن گفتند. در اين جلسه تمامي پيشكسوتان اظهار اميدواري كردند شرايطي مهيا شود تا حرمت پيشكسوت حفظ گردد.

 

مورخ 93.02.17 : ديدار با پيشكسوتان دو و ميداني

اين ديدار با حضور تعدادي از پيشكسوتان دو و ميداني به منظور بررسي سوابق دو و ميداني زنجان در سال‌هاي گذشته و همچنين گزارشي از سوابق آن‌ها انجام شد. آقاي خليلي در ابتدا با تشكر از حضور اين عزيزان اظهار داشت شماها بوديد كه پايه هاي اين ورزش را با همكاري عزيزان ديگر مستحكم كرديد. سپس شمه‌اي از تاريخچه انجمن و روند فعاليت‌هاي آن گفتند و اظهار اميدواري كردند اين ديدارها  شرايطي فراهم كند تا پيشكسوتان ضمن ارتباط با يكديگر مورد احترام ورزشكاران باشند و ارج و منزلت آن‌ها حفظ گردد. سپس در مورد تشكيل كميته پيشكسوتان در هيأت دو و ميداني تأكيد و در مورد چاپ جلد دوم كتاب توضيحاتي ارائه كردند. در ادامه هر يك از عزيزان پيشكسوت از سوابق ورزشي خود و وضعيت ورزش دو و ميداني در سال‌هاي گذشته و حال مطالبي بيان كردند و متفقاً اعتقاد بر احترام به بزرگان و پيشكسوتان داشته و انتظار داشتند جامعه ورزش پيشكسوتان را فراموش نكند.

 

مورخ 93.03.06 : ديدار با هيأت ورزش باستاني و هنرهاي فردي

اين ديدار كمي متفاوت با ديدارهاي قبلي است چرا كه دعوت شده از اولين‌هاي ورزش باستاني، كساني كه حداقل 50 سال پيش با صداي علي علي زنگ زورخانه ها را به صدا درآورده‌اند. حاج ابوالفضل انصاري گفت اولين آموزش ما در ورزش باستاني پاكدامني است، چرا كه اين ورزش نشأت گرفته از دين و آئين اسلامي ماست. اين خصلت‌ها را بزرگان ما ياد داده‌اند من جمله زنده‌يادان: جلال كفاش، موسي خياط، شرفي و ... كه وارد گود مطهر كه مي‌شويد با وضو وارد شويد، زورگويي نكنيد، دست گيريد و ستم نكنيد. همين گونه بود كه بقيه نيز از سال‌هاي دور اين ورزش در زنجان سخن گفتند و تكيه كلام همه آن‌ها احترام به بزرگتر و ارج نهادن به پيشكسوتان ورزش بود. آقاي خليلي نيز اظهار اميدواري كرد كه انجمن نيز بتواند رسالت خود را با حمايت اداره كل ورزش به انجام برساند و در جهت حفظ ارزش‌هاي پيشكسوتان گام‌هاي موثري بردارد تا اين بزرگان به فراموشي سپرده نشوند.

 

مورخ 93.03.13 : برنامه تجليل

از سلسله برنامه‌هاي انجمن در اين روز تجليل از دو نفر از پيشكسوتان ورزش باستاني بود. در اين مراسم كه در دفتر انجمن و با حضور تعدادي از پيشكسوتان اين ورزش و ساير رشته‌ها و با شركت تعدادي از اعضاي خانواده اين عزيزان انجام شد از آقايان "جلال نزاري" و "قربانعلي ادريسي" تجليل گرديد. آقايان نزاري و ادريسي مختصري از سوابق ورزشي خود و ورزش باستاني زنجان بيان كردند. سپس آقاي بازرگان سرپرست اداره كل ورزش در صحبت‌هايشان اظهار اميدواري كردند ما بايد شرايطي مهيا كنيم كه اين بزرگان فراموش نشوند چرا كه اين‌ها ذخاير ورزش ما هستند و بايد شرايطي مهيا گردد كه برنامه‌هاي ما فقط به اين جلسات خلاصه نشود. سپس توسط ايشان لوح تقدير به نامبردگان اهداء و از زحمات و خدمات آن‌ها تجليل شد.

 

مورخ 93.03.18 : ديدار با هيأت‌هاي ورزشي

ورزش فوتبال امروز در دنيا جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده و درصد بيشتري از مردم دنيا علاقمند اين رشته هستند و حتي رسانه‌هاي خبري، جرايد و حتي سيستم‌هاي دولتي و سياسي براي اين رشته پرطرفدار اهميت زيادي قائل هستند. لذا بر اين اساس امروز جمعي از بزرگان اين ورزش در زنجان گردهم آمده‌اند تا از سوابق خود و پيشينه اين ورزش سخن گفته و هم ديداري دوستانه با يكديگر داشته باشند. در اين جلسه ابتدا آقاي خليلي رئيس انجمن ضمن خوش‌آمد گويي به بيان مختصري از اهداف انجمن در اين جلسه و همچنين فعاليت‌هاي انجمن پرداختند و پس از آن هر يك از پيشكسوتان و بزرگان فوتبال زنجان در سال‌هاي گذشته دفتر سفيد خود را گشودند و خاطرات تلخ و شيرين فوتبال استان را مرور كردند. در اين جلسه پيشنهاداتي مبني بر چاپ جلد دوم كتاب انجمن و همچنين درمورد گردآوري تاريخچه فوتبال زنجان ارائه شد و اكثريت حاضر براي هرگونه همكاري اعلام آمادگي كردند. صرف نظر از اهداف جلسه حضور دوستان قديمي در كنار يكديگر جذابيت خاصي داشت. در اين جلسه بزرگاني چون آقايان خليل انگوراني، مرتضي مترجمي، عبدالحسين اسم‌خاني، ناصر حسيني، رحيم زعفري، خليل بهرامي، فريدون اصفهانيان، مقصود روحي، مرتضي شهبازي، عليرضا اسكندري، احمد جعفري و اعضاي انجمن پيشكسوتان حضور داشتند.

 

مورخ 93.04.12 : ديدار با آقاي حسيني

اعضاي انجمن با حضور جمعي از پيشكسوتان ورزش زنجان در دفتر كار مدير كل ورزش و جوانان استان حضور پيدا كرده و انتصاب آقاي سيد ارسلان حسيني را به سمت مديريت اين اداره كل تبريك گفتند. در اين ديدار پيشكسوتان براي ايشان آرزوي موفقيت كرده و اظهار اميدواري نمودند با مديريت ايشان ورزش استان بيش از پيش بتواند به موفقيت‌هاي بزرگ نايل گردد. سپس آقاي حسيني از حضور پيشكسوتان و اعضاي انجمن تشكر كردند و اظهار داشتند انشااله با ياري شما بزرگواران بتوانيم اين مسئوليت را به نحو مطلوب و شايسته به انجام برسانيم.

مورخ 93.05.02 : بازديد از مركز درماني مهرانه و ديدار با اعضاي هيأت مديره

طبق هماهنگي قبلي با مسئولين انجمن مهرانه زنجان اعضاي انجمن و تعدادي از پيشكسوتان ورزش در محل احداث مركز درماني مهرانه حاضر و ضمن شركت در جلسه هيأت مديره از زحمات و خدمات اعضاي هيأت مديره و كليه كاركنان تقدير و تشكر كردند. در اين برنامه آقاي مهندس "وثوق" رئيس محترم هيأت مديره ضمن خوش‌آمدگويي گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده و برنامه‌هاي در دست اجراي انجمن مطالبي عنوان و آماري از بيماران تحت پوشش و برنامه‌هاي آتي انجمن ارائه كردند. سپس لوح تقدير انجمن به اعضاي محترم هيأت مديره اهدا و در پايان اعضاي انجمن پيشكسوتان از ساختمان‌ها و امكانات و تجهيزات مركز بازديد و توضيحات لازم توسط آقاي جواد گرانمايه به حاضرين داده شد.

 

مورخ 93.05.13 : تجليل از پيشكسوتان ورزش

بر اساس تقويم پيشكسوتان، دفتر انجمن ميزبان دو نفر از پيشكسوتان و زحمت كشان عرصه ورزش زنجان است تا ياد گردد از آنهايي كه ساليان سال بدون چشم داشتي با خلوص نيت براي ورزش اين استان زحمت كشيده‌اند. در اين مراسم كه با حضور مديركل ورزش و جوانان استان آقاي "سيد ارسلان حسيني" و معاون ورزشي ايشان آقاي "علايي مقدم" و تعدادي از كاركنان اداره كل و جمعي از پيشكسوتان رشته‌هاي مختلف ورزشي بويژه وزنه برداري و همچنين مسئولين اين هيأت و تعدادي از قهرمانان آن و اعضاي انجمن حضور داشتند از آقايان "سياوش داوودي" و "خليل اشرفي" تجليل گرديد. ابتدا آقاي خليلي ضمن عرض خيرمقدم اهداف جلسه را بيان كردند سپس ضمن معرفي آقايان داوودي و اشرفي شمه‌اي از فعاليت‌ها و خدمات ورزشي اين عزيزان را بيان كردند سپس آقاي داوودي به بيان قسمتي از فعاليت‌هاي خود در طول 30 سال خدمت ورزشي در آموزش و پرورش و هيأت وزنه‌برداري استان پرداخت و اظهار داشت:  عليرغم زحمات و خدمات اينجانب در آموزش و پرورش متأسفانه به هنگام بازنشستگي من برخورد مناسبي نشد و در اين خصوص گله كردند. سپس آقاي خليل اشرفي در زمينه فعاليت‌هاي ورزشي و اخلاقي خود در ورزش همگاني و هيأت ورزشي بيماري‌هاي خاص مطالبي را عنوان و از فعاليت‌‌هاي انجمن تشكر كردند. سپس آقاي ارسلان حسيني مدير كل ورزش و جوانان در صحبت‌هايشان اظهار داشتند براي بنده مايه مباهات است كه در خدمت پيشكسوتان هستم، به اعتقاد بنده بحث پيشكسوتان بحث خاصي است و به حضور آنها افتخار مي‌كنم و اميدوارم بتوانيم مكان مناسبي درخور شأن اين عزيزان تهيه نمائيم. ايشان در ادامه از زحمات آقايان داوودي و اشرفي تشكر و اظهار اميدواري كرد كه جامعه ورزش بتواند از تجارب اين عزيزان بهره‌مند شود. در خاتمه لوح تقدير به آقايان داوودي و اشرفي اهداء و از زحماتشان قدرداني شد.

در پايان اين برنامه آقاي "نصرتي" به نمايندگي از هيأت وزنه‌برداري از زحمات و مديريت آقاي داوودي در طول خدمتشان تقدير و تشكر و مختصري از فعاليت‌هاي هيأت را بيان نمودند

.

 

مورخ 93.06.03 : ديدار با خانواده محترم شهداي ورزش

به مناسبت هفته دولت اعضاي انجمن و جمعي از پيشكسوتان ورزش با حضور مدير كل ورزش و جوانان با تعدادي از خانواده محترم شهداي ورزش ديدار كردند. در اين ديدار ضمن حضور در منزل آقاي "مرتضي‌شهبازي" برادر شهيد بزرگوار "مجتبي شهبازي" و يكي از مديران اسبق اداره كل ورزش و همچنين از پيشكسوتان ورزشي زنجان از زحمات و خدمات ايشان با اهداي لوح تقدير ياد و خاطره شهيد مجتبي شهبازي را گرامي داشتند. همچنين در اين مراسم با خانواده خانم "محمدخاني" كارمند اداره كل ورزش و جوانان و فرزند شهيد "محمدخاني" ديدار شد و با اهداي لوح ياد و خاطره شهيد بزرگوار محمدخاني گرامي داشته شد.

 

مورخ 93.06.04 : ديدار و تجليل

بر اساس پيگيري و ادامه ديدارهاي ادواري اعضاي انجمن و تعدادي از پيشكسوتان ورزش با حضور آقاي‌"ارسلان حسيني" مدير كل ورزش و جوانان و جمعي از مسئولين و كاركنان اداره كل در منزل آقاي‌"صفر بهرامي" (چنگيز) يكي از كاركنان بازنشسته اداره كل ورزش و جوانان حضور يافتند. در اين مراسم آقاي خليلي ضمن بيان اهداف مراسم مختصري از خدمات بي دريغ و صادقانه آقاي بهرامي را عنوان نمودند و همچنين تعدادي از پيشكسوتان از تلاشهاي ارزشمند آقاي بهرامي تشكر كردند. سپس آقاي حسيني مطالبي در مورد پيشكسوتان عنوان داشتند و از خدمات آقاي بهرامي تشكر و لوح يادبود و هدايايي به ايشان اهدا گرديد. بعد از اين مراسم شركت‌كنندگان در منزل آقاي "محمود انصاري" يكي از مربيان خوب و به نوعي از بنيانگذاران ورزش بدمينتون حضور پيدا كردند. در اين برنامه تعدادي از ورزشكاران و قهرمانان اين رشته و اعضاي هيأت شركت كردند. در اين جمع آقاي خليلي از زحمات و خدمات آقاي انصاري در طول سالهاي گذشته كه اثرات خوب آن كماكان ادامه دارد تشكر نمودند بعد از آن آقاي انصاري به اختصار قسمتي از فعاليتهاي دوران ورزشي خود عنوان كردند و سپس آقاي "طالب پور" رئيس هيأت بدمينتون در مورد زحمات و خدمات ارزشمند و صادقانه آقاي انصاري سخن گفتند. در ادامه آقاي حسيني مدير كل ورزش استان نيز از تلاشهاي ايشان تقدير و تشكر كرده و اظهار داشتند ما بايد قدر اين پيشكسوتان را بدانيم در خاتمه لوح تقدير توسط مدير كل ورزش به آقاي انصاري اهدا شد.

آخرين ديدار امروز با حضور جمع حاضر ديدار با آقاي "اصغر فغفوري" از پيشكسوتان ورزش باستاني بود كه شركت كنندگان با حضور در منزل اين بزرگوار با ايشان ديدار كردند. آقاي فغفوري از باستاني‌كاران زنجان و از مرشدان بنام استان هستند كه سال‌ها در گود زورخانه با صداي علي علي زنگ زورخانه را به صدا درآورده‌اند. در پايان ديدار لوح يادبود به ايشان اهدا و از زحمات بي شائبه ايشان نيز قدرداني گرديد.

 

مورخ 93.06.17 : ديدار معاون توسعه منابع پشتيباني وزارت ورزش و جوانان

آقاي "مناف هاشمي" معاون محترم توسعه منابع، پشتيباني وزير ورزش و جوانان با حضور جمعي از مسئولين اين وزارتخانه به همراه مدير كل ورزش و جوانان استان از دفتر انجمن بازديد كردند. سپس در نشست كوتاهي در اين انجمن آقاي خليلي ضمن خوش‌آمدگويي اظهار اميدواري كردند كه حضور ايشان در زنجان مايه خير و بركت براي جامعه ورزش شود. سپس درخواست كردند جهت حفظ شأن و منزلت پيشكسوتان اعتباري جهت احداث ساختمان جديد پيشكسوتان تخصيص يابد كه آقاي هاشمي در اين خصوص موافقت نمودند.


date_range ۱۳۹۳/۰۹/۰۳، ۱۸:۳۰:۴۴       visibility 1461