دیدار با پیشکسوتان کشتی زنجان

انجمن پیشکسوتان ورزش استان زنجان براساس اهداف وبرنامه های خود درتاریخ 28/01/93درمحل خانه پیشکسوتان دریک جمع صمیمی پذیرای آقایان مهدی گلشنی،اکبرنعلچگر،عادل گلشنی،اکبرملکی،نقی ملکی،مصطفی اصفهانیان ،جمشیدکلانتری،محمدعادل پور،عباس منفرد ومنصورمهاجری، ازپیشکسوتان ورزش کشتی زنجان وعباس محمدی دبیرهیئت کشتی استان بود. ابتدای جلسه جناب آقای ابوالفضل خلیلی رئیس انجمن ضمن عرض خیرمقدم به این بزرگواران به طوراجمال درباره  تاریخچه تشکیل ،اهداف وقسمتی ازفعالیتهای این انجمن هدف ازتشکیل این جلسه رادروهله اول دیدارازبزرگان ورزش کشتی که طی سالیان متمادی با کمبود و نبود امکانات درعرصه های مختلف پایه های رشته ورزشی کشتی رابه نحو احسن بنا نهاده وشرایط مناسب امروزرا برای جوانان فراهم نموده اند اعلام داشته وازاین عزیزان  درخواست نمودند نظر به تکمیل آرشیو این انجمن اطلاعات،مشخصات و عکس های ورزشی خودراجهت استفاده درنمایشگاههای ورزشی و اطلاع جوانان وعلاقمندان به انجمن ارائه نمایندتا به همراه نام وبیوگرافی سایرپیشکسوتان وفعالان عرصه ورزش درکتاب های بعدی این انجمن ثبت وضبط گردد.سپس حاضرین درجلسه هریک درمورد سوابق کشتی زنجان مطالبی را بیان داشته وازتلاشهای انجمن وازاینکه خانه پیشکسوتان موجب ارتباط ودیدارپیشکسوتان با یکدیگرشده ودفتر انجمن کانونی برای گردهمایی پیشکسوتان کلیه رشته های ورزشی می باشد و دوستان قدیمی که سالها درکنار یکدیگردرمیادین ورزش ،تشک کشتی ،گود زورخانه ها واماکن ورزشی وسایرمسئولیتهای ورزشی برای رشد وشکوفایی ورزش وهدایت جوانان علیرغم کاستی ها روزگار گذرانده اند باردیگر خاطرات گذشته را تجدید می نمایند،  اظهاررضایت نموده ودرمورد منش های پهلوانی ،اخلاقی وتهذیب نفس ،احترام به مربیان وبزرگان ورزش علی الخصوص درزمان اوج افتخاروقهرمانی تاکیدداشتند وخاطرنشان نمودندمدالهای رنگارنگ وسکوهای افتخاربدون خصلت های یادشده هیچ ارزش واعتباری درجامعه نخواهدداشت ولازم است  مربیان عزیز بارفرهنگی این مهم رابه دوش کشیده وبه نسل های بعدی منتقل نمایند. درادامه این نشست  آقای عباس محمدی دبیرهیئت کشتی نیزضمن تقدیروتشکر ازپیشکسوتان حاضر درجلسه، آمادگی خود را برای پذیرش راهنمائیها،نظرات وپیشنهادات وهرگونه همکاری باپیشکسوتان کشتی وانجمن پیشکسوتان ورزش زنجان  را اعلام داشته وعنوان نمودند بنده بعنوان خادم وعضوکوچک ورزش کشتی از زحمات همه پیشکسوتان این رشته ورزشی که درسالهای گذشته با مشکلات عدیده سکاندار این ورزش بودند و زحمات فراوانی را متحمل شده اند قدردانی می نمایم وامید آن دارم ازراهنمائیهای خودمارا محروم نکنند سپس اظهارداشتندکمیته پیشکسوتان هیئت کشتی زنجان فعال بوده وهیئت درنظردارد درآینده نزدیک ازپیشکسوتان این رشته تجلیل نماید ایشان ضمن تشکر ازاینکه انجمن پیشکسوتان ورزش زنجان درجلداول کتاب، بیوگرافی تعدادی ازپیشکسوتان این رشته راچاپ نموده است وهم چنین تشکیل این جلسه         ( یک پنجم)  ازکل  هزینه چاپ جلددوم کتاب پیشکسوتان ورزش استان زنجان را به نمایندگی ازطرف هیئت کشتی استان زنجان متقبل شدند.این جلسه با ذکرصلوات و یاد درگذشتگان ورزش زنجان بالاخص  زنده یادان حاج عباس حیدریان،حاج اکبرهنرور، سیداصغر(صدر)ترابی،احمدآقاحبیبی،حاج محمدحسن اشراقی و..............خاتمه یافت.


date_range ۱۳۹۳/۰۲/۰۸، ۱۹:۳۷:۳۰       visibility 1584