تبریک سال نو

بنام خدای بهار آفرین

بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید وآئینش درود

که نوروز از او مانده در یادبود

*نوروزتان  خجسته  و پیروز باد**


date_range ۱۳۹۳/۰۱/۱۶، ۱۹:۳۸:۴۹       visibility 877